Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα αναλαμβάνουμε τη:

  • Μελέτη
  • Επίβλεψη
  • Κατασκευή
  • Συντήρηση 

κάθε είδους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάντα με την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στην κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ,ΚΑΜΕΡΕΣ,ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

-ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ

-ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΚΝΧ

-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΟΙΚΙΩΝ

-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

-ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η/Ζ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)

-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΕΡΑΙΕΣ ΤV

-ΑΥΤΟΝΟΜΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ΔΕΗ, τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ΥΔΕ, μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  που πρόκειται να ηλεκτροδοτηθεί και εφόσον πληροί τις  τεχνικές προδιαγραφές για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της σύμφωνα με το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 για νέες εγκαταστάσεις, ή κατά ΚΕΗΕ όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις παλαιότερες από το 2006 (επανέλεγχος).

Ο έλεγχος της εγκατάστασης γίνεται με το ψηφιακό όργανο μέτρησης SONEL MPI 520 που διαθέτουμε. Με τις μετρήσεις που κάνουμε στην εγκατάσταση, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς και ακολουθώντας το πρότυπο, τεκμηριώνουμε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες γίνονται όλες οι απαραίτητες διορθώσεις και ακολουθεί νέος έλεγχος για την έκδοση της ΥΔΕ.


Η νέα ΥΔΕ αποτελείται από:

-ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384  Ή KATA ΚΕΗΕ

-ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

-ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΖΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΗΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πληροφορίες 

Υπεύθυνος αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης Ζήβης Λάζαρος κιν.6937740919